جلسه دفاع پایان نامه خانم سروناز نامورراد

جلسه دفاع پایان نامه خانم سروناز نامورراد

۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۱۵ کد : ۴۲۶ آگهی های دفاع
تعداد بازدید:۶۶
جلسه دفاع پایان نامه خانم سروناز نامورراد ، تحت عنوان: "ارزیابی ویژگی‌های مکانیکی و ریزساختاری دیسک بین مهره­­ای تحت بارگذاری‌های فیزیولوژیک" با راهنمایی دکتر هادی تقی زاده ، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی پاپان نامه دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۲:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ در دانشکده مهندسی پزشکی برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.
جلسه دفاع پایان نامه خانم سروناز نامورراد

نظر شما :