لیست پایان نامه‌های خاتمه یافته

عنوان پایان نامه/ رسالهاساتید / استاد راهنمانام دانشجومقطعتاریخ دفاع
‫بررسی تاثیر میزان جریان خون بافت و محل بافت بر مرگ سلول‌های چربی در فرآیند کرایولیپولیز‫‫هانیه نیرومند اسکوئی‫زینب قولی گله‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫تعیین خواص بیومکانیکی قرنیه به روش اجزاء محدود معکوس‫ایمان ذوالجناحی اسکویی‫میترا برادری‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫تحلیل سیگنال‌های fNIRS و EEG در تکالیف تصور حرکت دست راست و چپ‫سینا شامخی‫المیرا بقائی‌فر‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫تشخیص احساسات برپایه سیگنال های فیزیولوژیکی با استفاده از روش های یادگیری ژرف‫سینا شامخی‫مهدی جعفری اصل‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫طبقه‌بندی سطوح بارکار‌شناختی با استفاده از سیگنال‌های EEG و fNIRS و روش‌های یادگیری ماشین‫سینا شامخی‫آرمین قسیمی‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫استخراج ارتباط بین آنتروپومتری پا با جنس، سن و قد افراد جامعه استان آذربایجان شرقی (آنتروپولوژی کف پا)‫محمودرضا آذغانی‫نفیسه صافی‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫شبیه‌سازی المان محدود رفتار ناهمسانگرد لیگامان پریودنتال بر اساس توزیع فیبرهای کلاژن‫هادی تقی‌زاده‫محیا بناپور نجاری‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫شبيه سازی عددی تاثیر تعداد و سايز کرايوپروب بر تخريب سلول‌های سرطانی‫هانیه نیرومند اسکوئی‫رسول خلیقی قاضیانی‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫شبيه‌سازي عددي نزديك به واقعيت جريان سيال در بطن راست جنين انسان‫هانیه نیرومند اسکوئی‫علی مرادزاده‫کارشناسی ارشدشهریور 1402
‫همکاری عضلات اندام تحتانی در راه‌رفتن روی تردمیل با کفش‌های با ارتفاع متفاوت پاشنه کفش‫علیرضا هاشمی اسکویی‫دربا عبداله اسعدی‫کارشناسی ارشدتیر 1402
‫بررسی تفاوت آنتروپومتری پا در افراد دارای سابقه ورزشی (دینامیکی و استاتیکی) و افراد غیر ورزشکار‫محمودرضا آذغانی،‫امین پرتوی فرد‫کارشناسی ارشدخرداد 1402
‫آناليز سفالومتري بافت نرم در اعمال جراحي پلاستيک چهره براساس تصاوير متعامد رنگي چهره‫موسی شمسی‫علی فهمی جعفرقلخانلو‫دکتریخرداد 1402
‫استخراج الگوی هماهنگی مفصل‌های اندام فوقانی در فعالیت‌های روزمره زندگی(ADL)‫محمودرضا آذغانی، ناصر حوائی‫طوبی رمانی‫کارشناسی ارشداسفند 1401
‫تأثیر به‌کارگیری قیود حرکتی در دوره تمرین روی پارامترهای بیومکانیکی مهارت پرش عمودی‫علیرضا هاشمی اسکویی‫امیرحسین امامیان شیرازی‫دکتریاسفند 1401
‫محاسبه فشار پرشدگی بطن چپ در حالت کروی و مقایسه آن با حالت طبیعی بطن‫فرزان قالیچی‫حسین برزگری‫کارشناسی ارشداسفند 1401
‫بررسی رفتارهای همودینامیکی و انتقال جرم در کبد‫فرزان قالیچی، مجید احمدلوی داراب‫سودا زارعی‫کارشناسی ارشداسفند 1401
‫مطالعه آزمایشگاهی تأثیر چرخه حرارتی بر روی خواص مکانیکی عاج دندان‫ایمان ذوالجناحی اسکویی‫محمدمهدی کوثری‫کارشناسی ارشدبهمن 1401
‫ارزیابی اثر سکته مغزی ایسکمیک بر سیگنال راه رفتن در مسیر دایره‌ای به کمک روش‌های بازشناسی الگو‫پیوند قادریان‫زهرا اتراچالی‫کارشناسی ارشدبهمن 1401
‫تحلیل زمان-فرکانس سیگنال راه رفتن جهت تشخیص بیماری‌های پیش‌رونده عصبی تدریجی‫پیوند قادریان‫معصومه سلجوقی‫کارشناسی ارشدبهمن 1401
‫استخراج پارامترهای آناتومیکی از راستراستریوگرافی ۴ بعدی از بدن انسان‫سینا شامخی‫مهدی بابایی اسکویی‫کارشناسی ارشدبهمن 1401
‫بخش‌بندی و طبقه‌بندی تصاوير ماموگرافی با استفاده از روش‌های يادگیری ماشین‫سینا شامخی‫نگار پورارشدی‫کارشناسی ارشدبهمن 1401
‫طبقه‌بندی تصاویر هیستوپاتولوژی سرطان پستان به کمک روش‌های یادگیری ماشین‫سینا شامخی‫فاطمه احمدپور‫کارشناسی ارشدبهمن 1401
‫طراحی و ساخت نمونه اولیه لاپاراسکوپ سه‌¬بعدی‫سینا شامخی‫سیمین میناسیان سرنق‫کارشناسی ارشدبهمن 1401
‫پیش‌بینی رفتار عضلات زانو در حالت اکسنتریک‫محمودرضا آذغانی، ماندانا رضایی‫سپیده فرنام‫کارشناسی ارشددی 1401
‫ثبت و تحلیل داده‌های ذهنی، عملکردی و روانی-فیزیولوژیکی برای شناسایی بارکاری شناختی به کمک یادگیری ژرف‫پیوند قادریان‫شیما محمدی‫کارشناسی ارشد‫شهریور 1401
نمایش ۱ تا ۲۵ مورد از کل ۲۰۹ مورد.