پیام ریاست دانشکده

به نام آنکه هستی نام از او یافت

دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی سهند، دومین دانشکده مستقل ایران در رشته مهندسی پزشکی است. این دانشکده با بهره گیری از اعضا هیأت علمی و کادر مجرب در حال تعلیم و تربیت دانشجویان در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری، در دو گرایش بیومکانیک و بیوالکتریک است.

مفتخریم شما عزیزان این دانشکده را برای رشد و شکوفایی خود برگزیده‌اید. مسئولین دانشکده همواره در تلاشند تا با رفع موانع و مشکلات، مسیر همواری را برای آموزش و پرورش شما عزیزان فراهم نمایند. از شما دانشجویان گرامی انتظار داریم از فرصت‌هایی که در اختیار شما قرار گرفته است، حداکثر بهره را ببرید تا فرد متخصص و متعهدی برای جامعه باشید.

در راستای ارتقا ارائه خدمات همیشه پذیرای انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم.