معاونت دانشجویی

از مهمترین وظایف معاونت دانشجویی همراهی با دانشجویان در کارهای فوق برنامه و نظارت بر این برنامه‌ها است. در دانشگاه صنعتی سهند این معاونت با عهده‌داری اموری چون: بهداشت و درمان، امور رفاهی، مشاوره دانشجویی، فعالیت‌های ورزشی و امور انضباطی با همکاری مراکز و اداره‌های زیر نظر خود، سعی در رسیدگی به جنبه‌های مختلف زندگی دانشجویی دانشجویان را دارد. از این رو معاونت دانشجویی محلی است که دانشجویان می‌توانند با مراجعه به آن مسائل و مشکلات دوران دانشجویی خود را مطرح نمایند و از امکانات مختلف آن بهره‌مند گردند.