جلسه دفاع رساله دکتری خانم شراره کیان

جلسه دفاع رساله دکتری خانم شراره کیان

۲۴ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۴:۴۴ کد : ۴۲۳ آگهی های دفاع
تعداد بازدید:۶۹
جلسه دفاع رساله دکتری خانم شراره کیان تحت عنوان: "استخراج مدل ماژوالریتی کمری و جنبه های مختلف خستگی در سطوح توانی مختلف با کار دوگانه و بدون آن" با راهنمایی آقای دکتر محمودرضا آذغانی و دکتر محمد پرنیان پور بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.
جلسه دفاع رساله دکتری خانم شراره کیان

نظر شما :