جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سجاد عابدی شهری

جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سجاد عابدی شهری

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۱:۱۱ کد : ۴۱۱ آگهی های دفاع
تعداد بازدید:۷۳
جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سجاد عابدی شهری تحت عنوان: "توسعه ی روش اجزای محدود مرزی مقیاس شده برای تحلیل بیومکانیکی بافت های زیستی" با راهنمایی جناب آقایان دکتر فرزان قالیچی، ایمان ذوالجناحی اسکویی ، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی رساله دکتری دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۶/۱۱/۱۴۰۲ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.
جلسه دفاع رساله دکتری آقای سید سجاد عابدی شهری

نظر شما :