جلسه دفاع پایان نامه آقای امیرعلایی

جلسه دفاع پایان نامه آقای امیرعلایی

۱۶ بهمن ۱۴۰۲ | ۱۰:۵۴ کد : ۴۰۹ آگهی های دفاع
تعداد بازدید:۷۶
جلسه دفاع پایان نامه آقای امیرعلایی ، تحت عنوان: "مطالعه عددی طراحی پره مناسب برای پمپ کمکی بطنی داخل رگی " با راهنمایی خانم دکتر نیرومند ، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی پاپان نامه دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۴:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ در دانشکده مهندسی پزشکی(سالن سمینار) برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.
جلسه دفاع پایان نامه آقای امیرعلایی

نظر شما :