جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه دانش

جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه دانش

۰۲ دی ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۱ کد : ۱۷۲ آگهی های دفاع
تعداد بازدید:۹۳
جلسه دفاع پایان نامه خانم فاطمه دانش ، تحت عنوان: "پیش‌بینی مرگ ناگهانی قلبی با استفاده از تحلیل زمان-فرکانسی سیگنال الکتروکاردیوگرام" با راهنمایی آقای دکتر حامد داننده، بدینوسیله جهت حضور در جلسه دفاع نهایی پاپان نامه دانشجوی مذکور که رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴در دانشکده مهندسی پزشکی- سالن سمینار خواجه نصیر برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانید.
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم فاطمه دانش

نظر شما :