جلسه دفاع پاپان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبیه حبیبی پور

جلسه دفاع پاپان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبیه حبیبی پور

۰۲ دی ۱۴۰۲ | ۱۱:۴۱ کد : ۱۷۰ آگهی های دفاع
تعداد بازدید:۸۶
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبیه حبیبی پور ، تحت عنوان: "شبیه سازی همودینامیکی جهت دستیابی به مدلی مناسب در پرفیوژن ماشین بازیافت کبد" با راهنمایی آقای دکتر فرزان قالیچی و استاد راهنمای دوم آقای دکتر مجید احمدلوی داراب راس ساعت ۰۹:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۵در دانشکده مهندسی پزشکی- سالن سمینار برگزار خواهد شد،حضور به هم رسانید.
جلسه دفاع پاپان نامه کارشناسی ارشد خانم طیبیه حبیبی پور

نظر شما :