چاپ مقاله در مجله با ضریب تاثیر بالا توسط دانشجوی دکتری، آقای مهندس میرسامان صفوی تحت راهنمایی آقای دکتر جعفر خلیل علافی

۱۰ آذر ۱۴۰۲ | ۱۹:۴۳ کد : ۶۹ افتخارات دانشکده
تعداد بازدید:۱۶۴
چاپ مقاله در مجله با ضریب تاثیر بالا توسط دانشجوی دکتری، آقای مهندس میرسامان صفوی تحت راهنمایی آقای دکتر جعفر خلیل علافی

چاپ مقاله در مجله با ضریب تاثیر بالا توسط دانشجوی دکتری مهندسی مواد آقای میرسامان صفوی تحت راهنمایی آقای دکتر جعفر خلیل علافی


MS Safavi, J Khalil-Allafi, L Visai ,Biomaterials Advances

دانشکده مهندسی مواد کسب این موفقیت را به دانشجوی محترم و استاد راهنمای ایشان تبریک گفته و آرزوی موفقیت دارد.


( ۱ )

نظر شما :