هیات رئیسه

علیرضا اکبری

سمت: ریاست دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استاد

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیعلیرضا اکبری

آخرین بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۴۰۲

علیرضا اکبری

صادق پورعلی

سمت: مسئول تحصیلات تکمیلی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیصادق پورعلی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

صادق پورعلی

مهدی اجاقی ایلخچی

سمت: معاون دانشکده

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی اجاقی ایلخچی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مهدی اجاقی ایلخچی

رضا توانگر

سمت: مسئول ارتباط با صنعت

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیرضا توانگر

آخرین بروزرسانی: ۱۸ بهمن ۱۴۰۲

رضا توانگر

حبیب حامدزرگری

سمت: مدیر آزمایشگاه‌ها و مسئول انفورماتیک

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیحبیب حامدزرگری

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

حبیب حامدزرگری

مهدی مزمل حکم آبادی

سمت: مسئول دانشکده مجازی

مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی

رتبه علمی: دانشیار

پست الکترونیکی: پست الکترونیکیمهدی مزمل حکم آبادی

آخرین بروزرسانی: ۱۰ دی ۱۴۰۲

مهدی مزمل حکم آبادی