یاوران علمی

مهندس حسن شاه‌پسند

سمت: مسئول دفتر دانشکده

تلفن: ۳۳۴۵۹۴۵۸-۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۱۳ آذر ۱۴۰۲

مهندس حسن شاه‌پسند

مریم صلحی

سمت: آموزش دانشکده مهندسی مواد

تلفن: ۳۳۴۵۹۴۳۱-۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

مریم صلحی

مهندس مریم ادهمی

سمت: کارشناس آزمایشگاه شناخت مواد (XRD-SEM)

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

تلفن: ۳۳۴۵۸۰۲۰-۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۱۳ بهمن ۱۴۰۲

مهندس مریم ادهمی

مهندس نادر واحدی

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه (جوشکاری و استخراج فلزات)

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد

تلفن: ۳۳۴۵۸۰۱۱-۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۲

مهندس نادر واحدی

مهندس حسن ابراهیمی

سمت: کارشناس آزمایشگاه (شکل‌دادن فلزات، ریخته‌گری و مرکز تحقیقات)

تلفن: ۳۳۴۵۸۰۱۰-۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۲

مهندس حسن ابراهیمی

مهندس رسول بهاری

سمت: کارشناس آزمایشگاه (متالوگرافی، خواص مکانیکی و عملیات حرارتی)

تلفن: ۳۳۴۵۸۰۰۸-۰۴۱

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۲

مهندس رسول بهاری

مهندس علیرضا نقی‌زاده

سمت: کارشناس آزمایشگاه (بازنشسته)

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۲

مهندس علیرضا نقی‌زاده

مهندس محمدحسین ظریف

سمت: کارشناس آزمایشگاه (بازنشسته)

آخرین بروزرسانی: ۱۰ آذر ۱۴۰۲

مهندس محمدحسین ظریف