چاپ مقاله در مجله Journal of Biological Macromolecules توسط محققان دانشکده مهندسی مواد با راهنمایی دکتر محمدرضا اطمینان فر

۱۲ بهمن ۱۴۰۲ | ۲۱:۵۷ کد : ۴۰۱ افتخارات دانشکده
تعداد بازدید:۱۶۱
چاپ مقاله در مجله Journal of Biological Macromolecules توسط محققان دانشکده مهندسی مواد با راهنمایی دکتر محمدرضا اطمینان فر

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند گفت: در این پژوهش که حاصل پایان‌نامه دانشجویی نسا عبدیان دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد دانشگاه است، داربست‌های کامپوزیتی حاوی کیتوسان، هیدروکسی آپاتیت و ذرات مزومتخلخل SiO2-HA برای کاربرد مهندسی بافت استخوان تولید شدند.
دکتر محمدرضا اطمینان فر افزود: نتایج زیست فعالی نشان داد که ورود ذرات مزومتخلخل به‌طور قابل‌توجهی رشد لایه‌های آپاتیت را در سطح داربست افزایش می‌دهد. وی اظهار کرد: علاوه بر این، ارزیابی‌های زیست سازگاری با استفاده از رده سلولی sarcoma osteogenic، تأثیر مثبت ذرات مزومتخلخل را بر چسبندگی و رشد سلولی برجسته کرد.
وی با بیان اینکه این داربست‌ها هیچ نشانه‌ای از آپاپتوز سلولی را نشان ندادند بیان کرد: این یافته‌ها پتانسیل کاربرد داربست‌ها را به‌عنوان ایمپلنتی امیدبخش برای مهندسی بافت استخوان تأیید می‌کنند. عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی سهند افزود: نتایج این پژوهش با عنوان

Incorporating mesoporous SiO2-HA particles into chitosan/hydroxyapatite scaffolds: A comprehensive evaluation of bioactivity and biocompatibility

در مجله Journal of Biological Macromolecules با ایمپکت فاکتور 8.2 چاپ‌ شده است.

https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.129565