هیئت امنا

آقای دکتر محمدعلی زلفی گل

سمت: وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس هيئت امنا؛

آخرین بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدعلی زلفی گل

آقای دکتر محمد سلیمانی

سمت: قائم مقام وزير و رئيس مركز هيئت‌هاي امنا و هيئت‌هاي مميزه

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمد سلیمانی

آقای دکتر روح‌الله رازینی

سمت: رئیس كميسيون دائمي هیئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۱۶ دی ۱۴۰۲

آقای دکتر روح‌الله رازینی

آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

سمت: رئیس دانشگاه صنعتی سهند و دبير هيئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر اسماعیل فاتحی فر

آقای دکتر سجاد پاکزاد

سمت: سرپرست دانشگاه هنر اسلامی تبریز

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای دکتر سجاد پاکزاد

آقای علیرضا فلسفی

سمت: نماينده سازمان برنامه و بودجه کشور

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای علیرضا فلسفی

آقای دکتر محسن خجسته مهر

سمت: عضو هیئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای دکتر محسن خجسته مهر

آقای دکتر محمدمهدی برادران خلخالی

سمت: عضو هیئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدمهدی برادران خلخالی

آقای دکتر زین العابدین رضوی خرم

سمت: عضو هیئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای دکتر زین العابدین رضوی خرم

آقای مهندس سیاوش درفشی

سمت: عضو هیئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای مهندس سیاوش درفشی

آقای دکتر محمدرضا چناقلو

سمت: عضو هیئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۲۷ مهر ۱۴۰۲

آقای دکتر محمدرضا چناقلو

آقای دکتر علیرضا اکبری

سمت: عضو هیئت امنا

آخرین بروزرسانی: ۲۷ آذر ۱۴۰۲

آقای دکتر علیرضا اکبری