معرفی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتی سهند

۰۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۲۲ کد : ۲۳۰ پژوهشی
تعداد بازدید:۱۵۷
پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتی سهند معرفی شد.
معرفی پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه صنعتی سهند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، از سرآمدان علمی کشور، پژوهشگران پر استناد یک درصد برتر دنیا، پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر دنیا، پژوهشگران برگزیده دانشگاه معرفی‌شده به جشنواره کشوری، فناوران برگزیده دانشگاه معرفی‌شده به جشنواره کشوری، اعضا هیئت‌علمی فعال در زمینه ارتباط با جامعه و صنعت، پژوهشگران برگزیده دانشکده‌ها، سرآمدان پژوهشی دانشگاه، پژوهشگر جوان برگزیده، مؤلف برگزیده کتاب، نویسنده مقاله با بالاترین کیفیت علمی در سه سال اخیر، عضو هیئت‌علمی با بیشترین همکاری مشترک بین‌المللی، شرکت دانش‌بنیان برگزیده، واحد فناور برگزیده و فارغ‌التحصیلان دکتری برگزیده دانشگاه به شرح لیست ذیل قدردانی شد.

سرآمدان علمی کشور
-    دکتر محمد حقیقی
-    دکتر حسین روغنی

پژوهشگران ایرانی پراستناد یک درصد برتر دنیا (براساس گزارش موسسه ISC بر پایه داده های ESI)
-    دکتر محمد حقیقی
-    دکتر حسین روغنی
-    دکتر مهدی سلامی کلجاهی
-    دکتر رحیم خوشبختی سرای

پژوهشگران ایرانی پراستناد دو درصد برتر دنیا (براساس گزارش موسسه ISC بر پایه داده های اسکوپوس)
-    دکتر محمد حقیقی- استاد دانشکده مهندسی شیمی 
-    دکتر هدی جعفری زاده- دانشیار دانشکده مهندسی شیمی
-    دکتر حسین روغنی- استاد دانشکده مهندسی پلیمر 
-    دکتر بیت اله اقبالی- استاد دانشکده مهندسی مواد
-    دکتر مهدی سلامی کلجاهی- استاد دانشکده مهندسی پلیمر
-    دکتر پرویز پور قهرمانی- استاد دانشکده مهندسی معدن
-    دکتر رضا علیزاده- استاد دانشکده مهندسی شیمی
-    دکتر جعفر خلیل علافی- استاد دانشکده مهندسی مواد
-    دکتر حسین مددی- استاد دانشکده مهندسی برق
-    دکتر کاظم وارثی- دانشیار دانشکده مهندسی برق

پژوهشگران برگزیده دانشگاه معرفی شده به جشنواره کشوری
-    دکتر حسین روغنی ممقانی
-    دکتر مهدی سلامی کلجاهی 
-    دکتر جعفر خلیل علافی

فناوران و نوآوران برگزیده دانشگاه معرفی شده به جشنواره کشوری
-    شرکت گروه توسعه صنعتی فولاد ایرانیان (مدیرعامل: مهندس اکبر نظامی فرد)
-    شرکت مبتکران مکاترونیک ارک (مدیرعامل: مهندس محمد نظامی فرد)
-    دکتر رضا فلاحت

اعضای هیات علمی فعال در زمینه ارتباط با جامعه و صنعت معرفی شده به جشنواره کشوری
-    دکتر مصطفی رضایی
-    دکتر پرویز پورقهرمانی

پژوهشگر برگزیده دانشگاه معرفی شده به جشنواره استانی
-    دکتر علی بهرامی

فناوران و نوآوران برگزیده دانشگاه معرفی شده به جشنواره استانی
-    شرکت گروه توسعه صنعتی فولاد ایرانیان (مدیرعامل: مهندس اکبر نظامی فرد)
-    شرکت مبتکران مکاترونیک ارک (مدیرعامل: مهندس محمد نظامی فرد)

پژوهشگران برگزیده دانشکده ها 
-    دانشکده مهندسی مواد: دکتر جعفر خلیل علافی 
-    دانشکده مهندسی شیمی: دکتر نادر راحمی
-    دانشکده مهندسی برق: دکتر کاظم وارثی
-    دانشکده مهندسی معدن: دکتر حمید چاکری
-    دانشکده مهندسی عمران: دکتر آرش اکبری حامد
-    دانشکده علوم پایه: دکتر پیام مختاری
-    دانشکده مهندسی مکانیک: دکتر الهه نشاط
-    دانشکده مهندسی پلیمر: دکتر مصطفی رضایی
-    دانشکده مهندسی پزشکی: دکتر پیوند قادریان
-    دانشکده مهندسی نفت و گاز: دکتر رضا فلاحت

سرآمدان پژوهشی دانشگاه
-    دکتر محمد حقیقی
-    دکتر علی بهرامی
-    دکتر جعفر خلیل علافی
-    دکتر مهدی سلامی کلجاهی
-    دکتر محمد شکری
-    دکتر محمد سیم جو
-    دکتر محمودرضا آذغانی

پژوهشگر جوان برگزیده
-    دکتر رضا لطفی مایانی

مولف برگزیده کتاب
-    دکتر محمد حقیقی

نویسنده مقاله با بالاترین کیفیت علمی در سه سال اخیر
-    بخش مقاله پژوهشی: (مشترکا) 1- دکتر فرزاد نصیرپوری 2- دکتر حسین روغنی
-    بخش مقاله مروری: دکتر حسین روغنی

عضو هیات علمی با بیشترین همکاری مشترک بین المللی
-    دکتر فرزاد نصیرپوری

شرکت دانش بنیان برگزیده
-    شرکت دانش بنیان: آذرپژوهان تشخیص طب ایرانیان به مدیرعاملی مهندس مریم فضلی

واحد فناور برگزیده
-    واحد فناور: آرتان تدبیر آب و انرژی به مدیرعاملی مهندس مهدی فارسی

فارغ التحصیلان دکتری برگزیده 
•    دانشکده مهندسی شیمی: دکتر هادی سیدباقری
•    دانشکده مهندسی برق: دکتر فرزانه مطاعی 
•    دانشکده مهندسی معدن: دکتر هادی جمشید مقدم
•    دانشکده علوم پایه: دکتر فاطمه غلامی بهادر
•    دانشکده مهندسی مکانیک: دکتر سهیل خسروی
•    دانشکده مهندسی پلیمر: دکتر مرضیه گلشن
•    دانشکده مهندسی پزشکی: دکتر علی فهمی
•    دانشکده مهندسی نفت و گاز: دکتر رضا لشکری


( ۲ )

نظر شما :