امکان حذف یک عنوان درس نظری در سر جلسه امتحان

۰۶ دی ۱۴۰۲ | ۱۳:۱۶ کد : ۲۲۵ اطلاعیه مهم آموزشی دانشجویی آموزش
تعداد بازدید:۸۱

بر اساس مصوبه جلسه شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ 1402/09/20 دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه امکان حذف غیبت در سرجلسه امتحان پایانی یک عنوان درس نظری بدون ارایه گواهی پزشکی را خواهند داشت مشروط به اینکه با حذف این درس حداقل 12 واحد باقی مانده داشته باشند. در غیر اینصورت این حذف قابل اعمال نخواهد بود و نمره صفر برای این درس در نظر گرفته خواهد شد.

نحوه اعمال این حذف توسط اداره آموزش و با استناد به گزارش غیبت در صورتجلسه امتحانی هر درس و با رعایت سقف مجاز واحد نیمسال دانشجو اعمال خواهد شد.


نظر شما :