دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه امور دانشجویی در خصوص تغییر در زمان سرویس دانشجویی روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه

 تاريخ: 04/02/01

 ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه پر فضیلت، به اطلاع می رساند جهت استفاده هر چه بهتر دانشجویان محترم از مراسم شبهای احیا و نظر به اینکه شروع کلاسهای روز دوشنبه 5 اردیبهشت ماه از ساعت 10:30 خواهد بود سرویسهای دانشجویی روز دوشنبه تبریز از ساعت 9:45 و خوابگاه محبی از ساعت 10 شروع به کار خواهند کرد. بدیهی است سرویس های قبل از ساعات مذکور دایر نخواهد بود.

اداره امور دانشجویان

#سرویس

https://t.me/SUTSO


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان