دانشگاه صنعتی سهند - اطلاعیه ها

 آخرین مهلت درج نمرات سمینار و تصویب پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد

 تاريخ: 12/07/99

 احتراما ًبه اطلاع دانشجویان می رساند مطابق مصوبه شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه، آخرین مهلت درج نمرات سمینار دانشجویان کارشناسی ارشد که این درس را در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 (2-98) اخذ نموده اند به مدت یک ماه تمدید شده و نمرات این دانشجویان در این درس تا پایان آبان ماه، قابل درج در سیستم خواهد بود. همچنین آخرین مهلت تصویب پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی مهر 98 نیز تا پایان آبان ماه تمدید گردید.


 درج در سايت توسط : اداره تحصیلات تکمیلی