شنبه، 8 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
صفحه نخست
اخبار
رویدادها
ساختار سازمانی و پرسنل
آیین نامه های پژوهشی
فرم های پژوهشی
فلوچارت های امور پژوهشی
فراخوان های پژوهشی
اطلاعیه
گالری تصاویر
تماس با ما
ارتباط با مسئولین
جستجو
راهنمای SESS
l 
 

Skip Navigation Links
معرفی
مدیریت امور پژوهشی
مدیریت امور فناوریExpand مدیریت امور فناوری
مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد
مرکز نوآوری و فناوری
گروه کار آفرینی و مهارت افزایی
آزمایشگاه مرکزی
اداره ایمنی
مراکز تحقیقاتیExpand مراکز تحقیقاتی
پژوهشکده هاExpand پژوهشکده ها
سامانه علم سنجی
     

اهداف و وظایف اداره پژوهش
 
 • دبیری شورای پژوهشی دانشگاه و تنظیم و تدوین مصوبات این شورا
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط اساتید از نظر كیفیت و هزینه های پیش بینی شده
 • تأمین امكانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به كمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امكانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه
 • همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشكده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • ارزیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی در قالب سیاست های مصوب
 • بررسی و پیشنهاد اعتبارات مورد نیاز واحدهای پژوهشی با توجه به برنامه های تعیین شده
 • انجام بررسی های لازم برای شناخت نیازهای تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه با توجه به سیاست های صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی كشور از طریق گردآوری و محاسبه شاخص ها و معیارهای مربوط و اتخاد تصمیم در مورد فعالیت های پژوهشی
 • بررسی طرح های تحقیقاتی و پژوهشی انجام شده توسط استادان و انجام امور مربوطه (شامل انعقاد قرارداد- مکاتبات مربوط به طرح با کارفرما- پیگیری طرح طبق مفاد قرارداد- امور مالی – مفاصا حساب- تسویه حساب(
 • تأمین امكانات تجهیزاتی و وسایل و لوازم مورد نیاز پروژه ها به كمک واحدهای مربوطه
 • معرفی امكانات علمی، تحقیقاتی و توانایی های بالقوه دانشگاه به صنایع
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی و سفرهای علمی و نظارت بر امور تحصیلی اعضای هیأت علمی با هماهنگی واحدهای ذی ربط
 • انجام امور مربوط به کنفرانسهای خارجی و داخلی اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی
 • همكاری و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های پژوهشی دانشكده ها و واحدهای مختلف تحقیقاتی و اجرایی
 • انجام امور مربوط به فرصت های مطالعاتی
 • گرد آوری گزارشهای آماری مربوط به فعالیتهای پژوهشی دانشگاه و ارسال به مراکز وزارتی
 • ارزیابی و محاسبه گرنت اعضای هیات علمی
 • انجام امور مربوط به ثبت اختراع و ارزیابی و نظر دهی به استعلام های مربوط به ثبت اختراع
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است