جمعه، 7 مهر 1402 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
سامانه نشريات
میز خدمت
بیانیه حریم خصوصی
مصوبات هیات امنا
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
لینک های مفید
l 
 

     
دانشـگاه‌های جمهوری اسلامی ایـران در رتبه‌بندی دانشـگاه‌های جهان اسلام 2022 ISC

 تاريخ: 18/03/02

 

در این رتبه‌بندی تعداد 74 دانشـگاه از جمهورى اسلامی ایران حضور دارند. ایـن در حالى اسـت که در رتبه بنـدى دانشـگاه‌هاى جهـان اسـلام سـال 2021 از ایـران 58 دانشـگاه حضور داشـتند. در این میان تعـداد 37 دانشـگاه جامع کشـور، 23 دانشـگاه علوم پزشـکى کشـور و 13 دانشـگاه صنعتـى کشـور در ایـن رتبه بنـدى حضور دارند.
دانشـگاه‌هاى صنعتـى شـامل: شـریف، امیرکبیـر، اصفهان، علـم و صنعـت ایـران، خواجـه نصیرالدیـن طوسـى، شـاهرود، نوشـیروانى بابل، تحصیـلات تکمیلى صنعتى و فناورى پیشـرفته کرمـان، سـهند، شـیراز، مالـک اشـتر، کرمانشـاه، ارومیـه در این نظـام رتبه بنـدى قـرار دارند. از دانشـگاه‌هاى کشـاورزى تنها دانشـگاه علوم کشـاورزى و منابـع طبیعى سـارى در ایـن رتبه بندى حضـور دارد.
کلمات کلیدی: ISC، رتبه‌بندی جهان اسلام، دانشگاه صنعتی سهند
 امکانات
     

 
درج در سايت توسط : rayasat
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند

تاریخ آخرین بروز رسانی: سه شنبه  1402/07/03

 
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است