سه شنبه، 15 آذر 1401 پرچم ایران تماس با ما نقشه سایت صفحه اصلی English  
 
 
 
 r Skip Navigation Links
اطلاعیه ها
اخبار
آلبوم تصاویر
راهنمای تلفن
جستجو
کتابخانه مرکزی
پست الکترونیکی
اتوماسیون اداری
انتشارات
سامانه نشريات
میز خدمت
بیانیه حریم خصوصی
فصلنامه دانشگاه
ارتباط با مسئولین
لینک های مفید
l 
 

     

 

   حوزه ریاست
   نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
   مدیریت حراست
   حوزه معاونت پژوهشی و فناوری
   حوزه معاونت اداری ومالی
   حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
   حوزه معاونت دانشجویی
   مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
   دانشکده مهندسی شیمی
   دانشکده مهندسی مواد
   دانشکده مهندسی معدن
   دانشکده مهندسی عمران
   دانشکده مهندسی مکانیک
   دانشکده مهندسی برق
   دانشکده مهندسی پلیمر
   دانشکده علوم پایه مهندسی
   دانشکده مهندسی پزشکی
   دانشکده مهندسی نفت و گاز
   انتظامات
   دفترفنی
   گروه معارف اسلامی
   کتابخانه، مرکزاسناد و منابع علمی
   اداره کارگزینی و رفاه
   امورمالی
   مدیریت اموراداری و پشتیبانی
   اداره تحصیلات تکمیلی
   انبار
   اداره امور عمومی و پشتیبانی
   فضای سبز
   اداره تعمیر و نگهداری
   خدمات
   اموردانشجویان
   تدارکات
   معاونت فرهنگی و اجتماعی
   امورشاهدوایثارگران
   تربیت بدنی
   متفرقه ها
   امین اموال
    دفتر نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت
   امورحقوقی
   مدیریت برنامه و بودجه
   امور نقلیه
   مرکز مشاوره


دانشکده مهندسی شیمی

نام عنوان واحد
آقای دکترداود کاه فروشان
    رییس دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر یونس جعفرزاده
    معاون دانشکده
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترمحمدحقیقی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترجعفر صادق مقدس
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتراسماعیل فاتحی فر
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترسیروس شفیعی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی اکبربابالو
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترامن الله عبادی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترسیروس ابراهیمی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتررضا یگانی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترعلی برادرخوش فطرت
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکترتوکلی
    عضو هیئت علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای جواد شهروزی
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتررضا عليزاده
    عضو هيات علمي
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکترجدیری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکترهدی جعفری زاده
    عضوهیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر عباس جعفری زاد
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس شیخ بیگلو
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای جواد ظاهری
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای علی اکبربیابانی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای مهندس محمد فلکی
    کارشناس
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای محمدرضا مقنی
    فن ورز
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای غلامرضا رهنمایی
    متصدی اموردفتری
    دانشکده مهندسی شیمی
اتاق دانشجویان دکتری
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه پژوهشی
    BCساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه محیط زیست
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
آزمایشگاه شیمی فیزیک
    C1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکز تحقیقات کاتالیست
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات غشاء
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات نفت
    b2ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
مرکزتحقیقات پدیده های انتقال
    A1ساختمان
    دانشکده مهندسی شیمی
انجمن مهندسی شیمی ایران
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر محمد رستمی زاده
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر امین سالم
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکتر هانیه شکرکار
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر سید مجید عبدلی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر جواد واعظی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر نادر راحمی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر محمد ذبیحی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر رضا خوشبوی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر حسین حضزتی
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر یونس جعفرزاده
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکتر سمیه الهیاری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر علی اکبری
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی
آقای دکتر حسام احمدیان
    عضو هیات علمی
    دانشکده مهندسی شیمی

لطفاً جهت شماره گيري مستقيم تلفنهاي داخلي از خارج دانشگاه، پيش شماره 3345-041 را به شماره اتاق موردنظر اضافه نمائيد.
       

دانشگاه صنعتی سهند
شهر جدید سهند
پردیس دانشگاه صنعتی سهند

تاریخ آخرین بروز رسانی: دوشنبه  1401/08/02

 
راهنمای تلفن | پست الکترونیک | آلبوم تصاویر | الف تا ی | نقشه سایت | تماس با ما
طراحی و نگهداری: مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه صنعتی سهند
کلیه حقوق نشر محفوظ است