دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 آگهی دعوت به مصاحبه از معرفي شدگان آزمون نيمه متمركز مقطع دکتری تخصصی سال 96 دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 03/03/96

 به اطلاع معرفي شدگان آزمون نيمه متمركز مقطع دكتري دانشگاه صنعتی سهند مي­رساند كه مصاحبه اين افراد مطابق برنامه زمانبندي مندرج درفایل پیوست  اين اطلاعيه انجام خواهد گرفت.
داوطلبان مي­بايست در تاريخهاي مشخص شده براي هر رشته از ساعت 9 الي 13 به آدرس: تبريز-شهر جديد سهند-پرديس دانشگاه صنعتي سهند- اداره تحصيلات تكميلي مراجعه نمايند. مكان انجام مصاحبه پس از مراجعه اوليه به اداره تحصيلات تكميلي، دانشكده مربوطه بوده و زمان مصاحبه به هيچ وجه تمدید یا تجدید نخواهد شد. جهت اطلاع از مدارک و شرایط و زمانبندی آزمون به پیوست همین اطلاعیه رجوع شود .            اداره تحصیلات تکمیلی 


 درج در سايت توسط : اداره آموزش