دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کاهش سرعت اینترنت دانشگاه

 تاريخ: 27/02/96

 به اطلاع همکاران ودانشجویان می رساند با توجه به اختلال بوجود آمده درشرکت زیرساخت،ارتباط اینترنتی دانشگاه با کندی صورت خواهد گرفت


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات