دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 جلوگیری از آلودگی سیستم ها به نرم افزار باجگیر Wanna Cry

 تاريخ: 27/02/96

 با توجه به انتشار باج افزار جدید در سطح بین المللی و امکان آلودگی سیستم ها و سامانه های موجود، جهت جلوگیری از آلودگی سیستم های خود موارد زیر رعایت گردد:

 
 این باج افزار از آسیب پذیری ویندوزی استفاده کرده واقدام به آلوده کردن سیستم‌ها نموده است. سیستم آلوده نیز سیستم‌های متصل به شبکه را آلوده کرده و این فرآیند ادامه می‌یابد.

از لینک زیر میتوانید نسبت به دریافت به روز رسانی های ارائه شده برای سیستم عامل های خود اقدام نمائید.


https://technet.microsoft.com/en-us/security/ms17-010.aspx درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات