دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کارگاه آموزشی پایگاههای اطلاعاتی Web of science , Elsevier برای اعضای محترم هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 تاريخ: 21/01/96

  کتابخانه مرکزی دانشگاه با همکاری شرکت مهندسی فرآیدا کارگاه آموزشی پایگاههای اطلاعاتی Web of science , Elsevier را برای اعضای محترم  هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برگزار می نمایید. 

زمان: دوشنبه مورخ 96/01/28 ساعت ۱۰ الی ۱۳

مکان: آمفی تاتر شهید شهریاری
 


 درج در سايت توسط : فناوری اطلاعات