دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 قابل توجه کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری

 تاريخ: 08/08/92

 به اطلاع کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری می رساند باتوجه به تصویب هیات امنای صندوق رفاه، دانشجویانی که در مقطع قبلی معوقه و جریمه دیرکرد دارند لازم است در اسرع وقت نسبت به پرداخت آن و تسویه اقدام نموده و اداره رفاه دانشجویی دانشگاه را مطلع نمایند. بدیهی است در غیر این صورت به هیچ عنوان  نمی توانند از امکانات رفاهی از قبیل وام و خوابگاه استفاده نمایند.


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان