دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تغییرات در مراحل رزرو و شارژ اینترنتی غذا (جدید)

 تاريخ: 16/06/94

 مراحل رزرو و شارژ اینترنتی غذا (جدید)

دانشجویان محترم می توانند برای شارژ و رزرو اینترنتی غذا از روز شنبه تا پنجشنبه (ساعت 8 صبح) هر هفته بطور 24 ساعته غذای هفته بعد را رزرو نمایند لازم به ذکر است جهت استفاده از خدمات اینترنتی به آدرس htt://std.sut.ac.ir مراجعه نموده و غذای هفته های بعد را بایستی یک  هفته قبل رزرو نمایند که مراحل آن به شرح زیر می باشد.   

الف: مرحله ورود به صفحه اصلی

ب: مرحله خرید
تذکر: آخرین مهلت رزرو غذا برای هفته های آتی تا روز پنجشنبه(ساعت 8) هفته جاری خواهد بود.

ج: مراحل افزایش اعتبار

با تشکر
اتوماسیون تغذیه


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان