دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 پرسشنامه پيشينه و علايق ورزشي دانشجويان ورودي سال تحصيلي 95-94 كليه مقاطع تحصيلي

 تاريخ: 09/06/94

 

بسمه تعالی

ضمن عرض تبريك به تمامي پذيرفته شدگان مقاطع دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني دانشگاه صنعتي سهند و آرزوي موفقيت ايشان به اطلاع اين عزيزان مي رساند كه ارائه پرسشنامه تكميل شده پيشينه و علايق ورزشي در روز ثبت نام الزامي است. لذا دانشجويان ورودي سال تحصيلي 95-94 تمامي مقاطع تحصيلي در كليه دوره ها (روزانه، نوبت دوم، مجازي و پرديس خودگردان) بايستي پرسشنامه پيوستي را پس از تكميل و چاپ، در روز ثبت نام به كارشناس اداره تربيت بدني مستقر در سالن ثبت نام تحويل دهند.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش