دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اعلام تمدید مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 تا ساعت 24 روز سه شنبه 1401/12/09

 تاريخ: 08/12/01

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم دوره های حضوری می رساند مهلت حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401 تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 1401/12/09 تمدید شد.

با آرزوی موفقیت - اداره آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش