دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 جلسه دیدار دکتر روح الله رازینی رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز با هیات رئیسه دانشگاه صنعتی سهند

 تاريخ: 08/11/01

 

در این جلسه که روز چهارشنبه پنجم دیماه در دانشگاه صنعتی سهند برگزار شد، دکتر رازینی  از نزدیک با مسائل مختلف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و همچنین زیربنایی و تاسیساتی دانشگاه قرار گرفت.
در ادامه رئیس کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه های صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز از آزمایشگاه ها و مراکز پژوهشی دانشگاه بازدید بعمل آورد.
 
 
 

 
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی