دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه مرکز مشاوره دانشجویی در خصوص تکمیل کارنامه سلامت روان

 تاريخ: 02/11/01

 با عنایت به اینکه تکمیل کارنامه سلامت روان برای تمامی دانشجویان در همه مقاطع تحصیلی الزامی می باشد، از دانشجویان عزیزی که تاکنون نسبت به تکمیل این کارنامه اقدام ننموده اند تقاضا می شود تا آخر بهمن ماه با مراجعه به سامانه سجاد سازمان امور دانشجویان به آدرس https://portal.saorg.ir/mentalhealth/ نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام فرمایند.

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با مرکز مشاوره به شماره  04133458427 سرکار خانم حسین پور تماس بگیرید. 

مرکز مشاوره دانشجویی درج در سايت توسط : امور دانشجویان