دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برنامه و محل برگزاری امتحانات دروس سرویسی دانشکده علوم پایه مهندسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401

 تاريخ: 24/10/01

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی دوره های حضوری (روزانه و شبانه) دانشگاه می رساند جهت اطلاع از محل برگزاری امتحانات دروس سرویسی دانشکده علوم پایه مهندسی در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 فایل پیوستی را مشاهده نمایند.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش