دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ۳ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱

 تاريخ: 19/10/01

 

 

مطابق اعلام دفتر ارتباط با جامعه و صنعت معاونت پژوهشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، ۳ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع اعضای هیات علمی برتر در همکاری با جامعه و صنعت در سال ۱۴۰۱ قرار گرفتند.
 
 بر این اساس بترتیب حروف الفبا آقایان:
 
دکتر مهرداد امامی تبریزی استادیار دانشکده مهندسی عمران
 
دکتر رضا فلاحت دانشیار دانشکده مهندسی نفت و گاز
 
دکتر رضا یگانی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
 
در جمع اعضای هیات علمی برتر  در همکاری با جامعه و صنعت سال  ۱۴۰۱ قرار گرفتند.
 
 
 روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند این موفقیت های ارزشمند را به جامعه دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض می نماید.
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی