دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 لزوم شرکت دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی در ارزیابی آموزشی اساتید جهت ارتقای سطح کمی و کیفی آموزش

 تاريخ: 18/10/01

 

بسمه تعالی

به اطلاع دانشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی می رساند ارزیابی آموزشی اساتید از طریق سامانه Sess  در نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401 از تاریخ 1401/10/03 لغایت تاریخ 1401/10/23 فعال می باشد.
 
با مشارکت در ارزشیابی آنلاین اساتید نیمسال، دانشگاه را جهت بهبود  و ارتقای کیفیت آموزشی همیاری کنید. 
 
لازم به ذکر است نتایج ارزشیابی بعد از اعلام نهایی نمرات و بصورت کلی برای اساتید قابل رویت می باشد.


 درج در سايت توسط : اداره آموزش