دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انتشار مقاله آقای دکتر محمدتقی همزبان در مجله معتبر Rock Mechanics and Rock Engineering با ضریب تاثیر ۶.۵۱۸

 تاريخ: 30/09/01

 

http://sut.ac.ir/main/Articles/2845/poster.jpgمقاله جناب آقای دکتر محمدتقی همزبان عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی معدن  باعنوان انگلیسی:

Wear of Cutting Tools in Hard Rock Excavation Process: A Critical Review of Rock Abrasiveness Testing Methods.
و باعنوان فارسی: سایش ابزارهای برنده در فرآیند حفاری در سنگ سخت: مروری انتقادی بر آزمون‎های خراشندگی سنگ.

با همکاری:
Jamal Rostami, Colorado School of Mines, USA
Filip Dahl, SINTEF Community, Trondheim, Norway
Francisco Javier Macias, JMConsulting – Rock Engineering AS, Oslo, Norway
Pål Drevland Jakobsen, Multiconsult Norge AS, Trondheim, Norway
 
در مجله معتبر Rock Mechanics and Rock Engineering با ضریب تاثیر ۶.۵۱۸ از انتشارات Springer Nature به چاپ رسیده است.

روابط عمومی دانشگاه این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک گفته، توفیق روزافزون ایشان را از احدیت مسألت دارد.
لینک دسترسی آنلاین:

https://link.springer.com/epdf/10.1007/s00603-022-03187-x?sharing_token=RQuLYSDLA3UU3B6SzpkQqfe4RwlQNchNByi7wbcMAY5s8p9ZSWMvWr-XTdbOFeexwh5AMpxNCAzOQiD46Bzde6cC4ls3PWyS5KWTsO77EEIOOhbjyUIS8e6DPyukO031eLZaY2ttWsl11IkmAGZitmcj0OnNFpGPuiNi9L8nfec=

 درج در سايت توسط : روابط عمومی