دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ۲۶ آذرماه روز ملی حمل و نقل گرامی باد

 تاريخ: 26/09/01

 

 http://sut.ac.ir/main/Articles/2833/poster.png

بیست و ششم  آذر ماه، به پاس خدمات طاقت فرسای ناوگان خستگی ناپذیر حمل و نقل کشور و برای آگاهی هرچه بیشتر جامعه، با نقش و جایگاه اساسی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران زمین، به عنوان روز ملی حمل و نقل برای رانندگان انتخاب شده است. این روز را به همه همکاران زحمت کش واحد حمل و نقل دانشگاه تبریک عرض نموده و آرزوی سلامتی و تندرستی برای این همکاران داریم.

 روابط عمومي دانشگاه  صنعتی سهند


 درج در سايت توسط : روابط عمومی