دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 انعقاد تفاهم نامه همکاری، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی فی مابین دانشگاه صنعتی سهند و جهاد دانشگاهی استان

 تاريخ: 22/09/01

 

 

1 / 6
اسلایدر تصاویر
2 / 6
اسلایدر تصاویر
3 / 6
اسلایدر تصاویر
4 / 6
اسلایدر تصاویر
5 /6
اسلایدر تصاویر
6 / 6
اسلایدر تصاویر
 
 
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، انعقاد تفاهم نامه همکاری، آموزشی، فرهنگی و پژوهشی فی مابین دانشگاه صنعتی سهند و جهاد دانشگاهی استان با حضور رئیس دانشگاه صنعتی سهند جناب آقای دکتر فاتحی فر و هیات رئیسه دانشگاه و همچنین رئیس جهاد دانشگاهی استان جناب آقای مهندس علی اصغر فاتحی فر و معاونین جهاد دانشگاهی به امضاء رسید.

همچنین بر اساس این تفاهم نامه دفتر هماهنگی جهاد دانشگاهی در دانشگاه افتتاح گردید.
 درج در سايت توسط : روابط عمومی