دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه برگزاری مراسم محفل انس با قرآن همراه با اجرای گروه تواشیح و مدیحه سرایی بین المللی طارق

 تاريخ: 12/09/01

 

http://sut.ac.ir/main/Articles/2810/poster.jpg


 درج در سايت توسط : روابط عمومی