دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برگزیده دانشگاه

 تاريخ: 11/09/01

 

http://sut.ac.ir/main/Articles/2806/poster.jpg


 درج در سايت توسط : روابط عمومی