دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 ۱۱ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان

 تاريخ: 08/09/01

 ۱۱ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان

مطابق استنادات داده‌های پایگاه اسکوپوس و آخرین ارزیابی‌های این پایگاه با همکاری موسسه الزویر، ۱۱ عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی سهند در جمع دو درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفتند.

بر این اساس بترتیب حروف الفبا آقایان:
•  دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد
•  دکتر پرویز پورقهرمانی استاد تمام دانشکده مهندسی معدن
•  دکتر محمد حقیقی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
•  دکتر حسین روغنی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر
•  دکتر حسین مددی استاد تمام دانشکده مهندسی برق

در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در طول بازه علمی بلند مدت قرار گرفتند.

همچنین بر این اساس بترتیب حروف الفبا آقایان:
•  دکتر بیت اله اقبالی استاد تمام  دانشکده مهندسی مواد
•  دکتر محمد حقیقی استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
•  دکتر جعفر خلیل علّافی استاد تمام دانشکده مهندسی مواد
•  دکتر حسین روغنی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر
•  دکتر توحید سعید استاد تمام دانشکده مهندسی مواد
•  دکتر مهدی سلامی کلجاهی استاد تمام دانشکده مهندسی پلیمر
•  دکتر رضا علیزاده استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی
•  دکتر حسین مددی استاد تمام دانشکده مهندسی برق
•  دکتر فرزاد نصیرپوری استاد تمام دانشکده مهندسی مواد
•  دکتر کاظم وارثی استادیار دانشکده مهندسی برق

در جمع دانشمندان دو درصد برتر جهان در طول بازه علمی یکساله براساس داده‌های پایگاه اسکوپوس در سال ۲۰۲۲ قرار گرفتند.


روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند این موفقیت های ارزشمند را به جامعه دانشگاهی تبریک و تهنیت عرض می نماید.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی