دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه تغییر زمان امتحانات پایانی روز پنجشنبه 29 دی ماه

 تاريخ: 08/09/01

 به اطلاع کلیه دانشجویان تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه می رساند بر اساس ابلاغ وزارتی نظر به برگزاری آزمون کنکور در روز پنجشنبه 29 دی ماه ، کلیه امتحانات روز پنجشنبه 29 دی ماه به روز شنبه 8 بهمن ماه انتقال یافت.

                                                                                                                                                                                                                    معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی


 درج در سايت توسط : اداره آموزش