دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 تجلیل از همكاران بازنشسته اداره تحصیلات تکمیلی

 تاريخ: 01/09/01

 

http://sut.ac.ir/main/Articles/2775/1.jpg


براین باوریم که بازنشستگی فصل جدیدی از زندگی است.

کارشناسان محترم اداره تحصیلات تکمیلی آقایان عباس عبدالهی و علیرضا خوش سلوک به افتخار بازنشستگی نائل شدند.

 ضمن  عرض  تبریک ، آرزوی سربلندی و سلامتی برای  این بزرگواران داریم.


 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی