دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 کارگاه آموزشی متلب مقدماتی ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

 تاريخ: 30/08/01

 

از کلیه دانشجویان علاقمند درخواست میگردد جهت ثبت نام و دریافت لینک برگزاری کارگاه بهمراه نام کاربری ورمز عبور، مشخصات خود (شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی، شماره دانشجویی، مقطع تحصیلی، رشته، گرایش، شماره همراه و آدرس پست الکترونیکی) را حداکثر تا تاریخ چهارشنبه مورخ 02/09/1401 ساعت 16 به آدرس nwaccelerator@bmn.ir  ارسال نمایند تا اقدامات بعدی لازم صورت گیرد.
http://sut.ac.ir/main/Articles/2774/poster12.jpg


 درج در سايت توسط : روابط عمومی