دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 سه استاد دانشگاه صنعتی سهند در جمع دانشمندان یک درصد برتر جهان قرار گرفت

 تاريخ: 23/08/01

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی سهند، بر اساس اعلام پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، سه استاد دانشگاه صنعتی سهند در جمع پژوهشگران پراستناد یک درصد برتر دنیا در سال ۱۴۰۱ در حوزه های مختلف موضوعی قرار گرفتند.

بر این اساس دکتر محمد حقیقی پراپری در حوزه چند رشته ای، دکتر حسین روغنی ممقانی در حوزه شیمی و دکتر مهدی سلامی کلجاهی در حوزه شیمی بر اساس فعالیت های پژوهشی و استنادات دریافت شده در این لیست قرار گرفتند.

این موفقیت بزرگ را به جامعه دانشگاهی و خصوصا به این بزرگواران تبریک و تهنیت عرض می‌نمائیم.


http://sut.ac.ir/main/Articles/2764/3.png درج در سايت توسط : روابط عمومی