دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 جلسه مدیران حوزه ستادی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با شورای صنفی دانشجویان برگزار گردید

 تاريخ: 22/08/01

 

http://sut.ac.ir/main/Articles/2758/photo.jpg


به منظور ایجاد همدلی و ارتباط نزدیک بین حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی با شورای صنفی دانشجویان و همچنین بیان مشکلات، نقطه نظرات و مطالبات دانشجویان  روز شنبه ۲۱آبانماه۱۴۰۱، اولین جلسه  مدیران  حوزه ستادی  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه با شورای صنفی دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۲_۱۴۰۱ در خصوص بررسی مشکلات و دغدغه های آموزشی دانشجو یان در محل معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار شد.

جناب آقای دکتر حقیقی معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی ضمن تقدیر و تشکر از حضور اعضای شورای صنفی دانشجویان، از برگزاری چنین جلساتی در جهت رفع مشکلات، دریافت نقطه نظرات و پیشنهادات از طرف دانشجویان استقبال نمودند.

در ادامه مدیران  حوزه ستادی  معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه به سوالات ارائه شده توسط حاضرین پاسخ دادند و مشکلات و موانع  پیشروی دانشجویان دانشگاه  در مقاطع  و دوره های مختلف  مورد بحث و بررسی قرار گرفت.


 درج در سايت توسط : روابط عمومی