دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 مصوبه شورای آموزشی دانشگاه برای مقاطع کاردانی و کارشناسی

 تاريخ: 21/08/01

 در پانصدو سی ویکمین جلسه شورای آموزشی دانشگاه به تاریخ دوشنبه 1401/8/16 تصویب شد:

حذف غیبت در سر جلسه امتحان پایانی نیمسال یک عنوان درس نظری بدون ارایه گواهی پزشکی به شرط رعایت  حداقل سقف واحد نیمسال در مقاطع کاردانی و کارشناسی در هر نیمسال تحصیلی

به موجب این مصوبه ، دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی دانشگاه  از نیمسال اول سال تحصیلی 1402-1401  امکان حذف غیبت  در سرجلسه امتحان پایانی یک عنوان درس نظری بدون ارایه گواهی پزشکی را خواهند داشت مشروط به اینکه با حذف این درس حداقل 12 واحد باقی مانده داشته باشند. در غیر اینصورت این حذف قابل اعمال نخواهد بود.
                                                                                                                                                با آرزوی موفقیت و سربلندی برای تمامی دانشجویان عزیز
                                                                                                                                                                       اداره کل آموزش


 درج در سايت توسط : اداره آموزش