دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 راهپیمایی یوم الله 13 آبان با حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز برگزار گردید.

 تاريخ: 14/08/01

 راهپیمایی یوم الله 13 آبان با حضور دانشگاهیان دانشگاه صنعتی سهند و هنر اسلامی تبریز از دانشکده معماری و شهرسازی به طرف مصلی حضرت امام خمینی  برگزار گردید.
در پایان مراسم بیانیه دانشگاهیان در بزرگداشت 13 آبان و همچنین در محکومیت حوادث و اغتشاشات اخیر و حمله تروریستی به حرم شاهچراغ قرائت گردید. درج در سايت توسط : روابط عمومی