دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 امکان حضور و مشارکت دانشجویان بین المللی در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1401

 تاريخ: 25/07/01

 

بسمه تعالی

 
به اطلاع دانشجویان بین المللی می رساند امکان حضور و مشارکت این عزیزان، در جشنواره دانشجوی نمونه سال 1401 فراهم شد.
 درج در سايت توسط : اداره آموزش