دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 اطلاعیه اداره تغذیه در خصوص صبحانه تاک

 تاريخ: 23/07/01

 

تقاضا می شود دانشجویان عزیز در زمان رزرو غذا موارد زیر را مد نظر داشته باشند:

- از شنبه 23 مهر ماه توزیع غذا بر اساس رزرو خواهد بود.
- روزفروش غذا در صورت موجود بودن در آخر وقت و به قیمت 10 هزار تومان توزیع خواهد شد.
- صبحانه تاک در خوابگاه امیرالمومنین، تاک مرکزی و تاک ویژه خواهران از ساعت 7:30 الی 9 صبح سرو خواهد شد.
- یارانه صبحانه 12 هزار تومان در نظر گرفته شده است.
- توزیع صبحانه دانشگاه طبق روال گذشته و همزمان با توزیع شام ادامه خواهد داشت.

با تشکر
اداره امور تغذیه


 درج در سايت توسط : امور دانشجویان