دانشگاه صنعتی سهند - اخبار

 برگزاری جشن میلاد با سعادت پیامبر اکرم و امام جعفر صادق علیه السلام و آغاز هفته وحدت اسلامی در دانشگاه صنعتی سهند تبریز

 تاريخ: 23/07/01

 

http://sut.ac.ir/main/Articles/2709/1.JPG

http://sut.ac.ir/main/Articles/2709/2.JPG

http://sut.ac.ir/main/Articles/2709/6.JPG
 
http://sut.ac.ir/main/Articles/2709/3.JPG
 
http://sut.ac.ir/main/Articles/2709/4.JPG
 
http://sut.ac.ir/main/Articles/2709/5.JPG
 
 


 درج در سايت توسط : روابط عمومی